Harmonisers reducerar skadlig energi från miljön, omvandla den till fördelaktig energi och sedan släpper den ut det i miljön igen. Dessa verktyg hjälper till att balansera jordens energi och skapar en harmonisk atmosfär som gör att alla livsformer kan blomstra och frodas. 


Beskrivning på de olika måtten och vad de olika harmonisers arbetar på:


Sacred Cubit Harmoniser skapar ett energifält som har en ungefärlig radie på 30 meter (och när den aktiveras med enviroment cleaning-CD kan radien öka till cirka 24 kilometer). Det minskar på luftföroreningarna och kan också användas i en session för att lindra kroniska problem.


Lost Cubit Harmoniser producerar ett energifält som har en ungefärlig radie på 37 meter (och när den aktiveras med en enviroment cleaning-CD kan radien öka till cirka 40 kilometer). Det förbättrar växttillväxt utan att använda ytterligare bekämpningsmedel. Det har visat sig vara till stor hjälp för att lindra känslomässiga och mentala problem.


Empowerment Harmoniser arbetar på andliga och mentala nivåer. Det kan också ta upp problem som behöver lösas och ge dig styrkan att hantera dem. Den har en radien som är mycket större än Sacred och Lost Cubit harmoniser och ahr en upplyftande effekt.