Slim Spurlings videos


Här nedan kan du titta på några videoklipp från Slim Spurling, mannen bakom tillverkning av tensorteknologin