Vad är tensorteknologi och vad innebär cubit? 

Alla produkter är gjorda enligt heligt geometriska mått, även kallat cubits från olika pyramider och kraftplatser i världen som alla har olika påverkan på människan, naturen och allt levande. Materialet är gjort på koppar.


Tensor teknologin är baserade på mått dvs cubit från pyramiderna och megaliterna, varje mått har en unik frekvens som jobbar på olika nivåer och skapar livskraftsfält som är ett synligt membran .Det membran som uppstår är själva frekvensen och kallas ofta för ki,chi, prana eller orgonenergi. Cubit är urgammal beteckning för linjära mått.


Cubit är en urgammal beteckning för linjära mått.

En cubit är ett annat namn för längd eller i det här fallet en längd som motsvarar en viss våglängd eller frekvens, som främjar healing, ger beskydd och strukturerar energiflöden. Det finns många cubits och alla är unika på sitt sätt, men det man kan säga generellt är att dom främjar healande, ökar tillväxt, och vitalitet för allt levande. Det omstrukturerar vatten samt främjar den adnliga utvecklingen och uppkopplingen till vårt ursprung. Metallen som används är koppar. Enligt Slim Spurling är koppar en metall som har förmågan att förvandla kosmisk energi till livskraftenergi. Dess naturliga tendens att gradvis oxidera med åldern ökar kraften i energiverktygen, speciellt den ärgade(grönfärgade) oxideringen.

Vilka cubit mått används i healing verktygen och vad betyder dessa?Royal Cubit/Sacred cubit

Är två mått från kungens kammare i cheopspyramiden i Giza. De båda måtte har snarlika egenskaper och är de mest populära. De arbetar på den fysiska kroppen och kan användas alltifrån smårta till sömnsvårigheter. Detta mått används till fördel för att ladda bland annat dricksvatten, så att vattnet du dricker kan hjälpa till att rena kroppen från toxiner.


Empowerment cubit

Detta mått främjar och avkalcifierar tallkottskörteln och som hjälper till att avprogrammera det undermedvetna och frigör begränsade övertygelser.


Sun Moon Dragon(SMD) cubit

Detta mått är från pyramiderna i Bosnien. SMD står för Sun Moon Dragon och måttet är kombinationen av deras sammanlagda energi. SMD är ett starkt mått som jobbar på alla plan och kan med fördel användas som avstörare och omvandlare av negativ energi.Lost Cubit

Denna cubit skapades ur en matematisk formula och arbetar med det eteriska och emotionella fältet som omger kroppen samt bidrar till läkning av mentala och emotionella problem.


Teotihaucan Cubit

Den är känd för balans och harmoni. Den jobbar på många områden i den fysiska kroppen , där den bland annat verkar smärtstillande, främjar ledhälsa. Den jobbar även på den mentala kroppen där den lindrar ångest, mildrar panikattacker och underlättar för klartänkande.


Galactic cubit

Denna blockerar andra oönskade frekvenser och energier (som en sköld) så man lättare kan stå i sin egen energi. Denna cubit är utmärkt om man jobbar med healing och radionics arbete, som i sin tur leder till bättre träffsäkerhet och kvalitet på arbetet. Ringens toroidfält sträcker sig högt och lågt och har en frekvens på 730 Mhz.


Labyrinth K2 cubit

Denna cubit jobbar på att balansera den feminina och maskulina energin och är ett mått från Bosniska pyramidernas tunnlar där det finns en megalit sten som kallas K2. Den har helande effekt och där finns enormt mycket orgon-energi soamt hög koncentration av negativa joner. Labyrinth representerar det universiella mönstret i det mänskliga medvetandet.


Carnac Cubit

Denna cubit härstammar från megaliterna i Carnac Frankrike, som är ca 3500 till 4000 år gamla. Denna har en stark helande energi som också hjälper att lösa upp ångest och depression, ger ljus till det högre medvetandet. Denna passar bra vid ekologiska odlingar för friska växter och bättre avkastning.